Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles

ANDES RUBBER SOLES

Cauchos Andes is a rubber firm for footwear that is characterized by having a duration and adherence above the usual. At Cauchos Andes we have developed various technologies that guarantee a series of special benefits for our products. In addition, our DESIGN 3D design department creates products with functional designs to meet the needs of any type of footwear and activity.

  

  

AQUA GRIP
AQUA GRIP is the compound that allows an extra grip on wet surfaces. Thanks to the latest techniques in rubber handling we have developed a compound that, in contact with water, it does not alter its adherence values, guaranteeing an extra Grip on any wet or damp surfaces. This technology is complemented perfectly with the designs of our products, which incorporate the latest studies in water evacuation to avoid the so-called aquaplaning.
TOUCH GRIP®
TOUCH GRIP® is born from the most advanced studies of rubber. This type of compound takes the conception of adherence to its maximum exponent. The Touch Grip® technology is designed for climbing, offering adherence and flexibility values rarely seen so far. Touch Grip®, unlike other rubbers, is only recommended for natural rock and artificial rock. This type of compound has an extraordinary behavior in this type of surface, offering maximum adhesion and high flexibility.
COMFORT GRIP®
COMFORT GRIP® is a technology that allows rubber to obtain specific features. This type of compound completely changes the internal structure of the rubber, making it lighter, more flexible and much more comfortable. The strength of Comfort grip® is the comfort. It reduces the pain in joints and feet, since the biomechanical impact produced is absorbed in each step. Comfort Grip® revolutionizes the concept of shoe soles, providing new functionality and a new concept of health and well-being.
ONE GRIP
ONE GRIP is the technology that offers new properties to conventional rubber, increasing its flexibility, adherence and durability. Thanks to the constant R & D studies, in Andes rubbers, we have developed ONE GRIP that guarantees never seen benefits. By manipulating the rubber elastomers we alter the natural values assigning new quality levels, that are better than the standards. With this technique we managed to increase + 22% flexibility + 17% durability and + 25% adherence.

  

  

Π. Πελεκάνος & Σία ΟΕ
Καραϊσκάκη 16-18, Πλ. Ψυρρή, 105 54, Αθήνα, Ελλάδα
+30 211 7109441, +30 210 3214662
+30 210 3214693
https://pelekan.com.gr
infopelekan.com.gr
Κάντε λήψη της ηλεκτρονικής μας κάρτας:

  

  

ANDES Κατάλογος προϊόντων PDF

  

  

Σόλες Andes Λαστιχένιες | Λίστα: 24 προϊόντα

Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles
Σόλες Andes Λαστιχένιες | Andes Rubber Soles